Vibrand Kapitalforvaltning åpner rentefond

Vibrand Kapitalforvalting AS åpner Verdipapirfondet Vibrand Kreditt. Fondet er et rentefond med fokus på det Norske High Yield segmentet. Fondets vedtekter ble godkjent av Finanstilsynet 11 desember 2017. Fondet er åpent for tegninger fra mandag 29 januar 2018 og har minstetegning på kr 10.000. Godkjennelsesbrev finnes her.

Nøkkelinformasjon, Prospekt og Vedtekter for fondet Vibrand Kreditt finnes her.

Dato: 26 januar 2018