Gudbrand Fløtaker

Gudbrand er utdannet ved Handelsakademiet og har bakgrunn fra finans og shipping. Han har 13 års erfaring fra administrasjon og forvaltning av verdipapirfond. Gudbrand har jobbet hos Vibrand siden 2008.