Jørgen Falnes

Jørgen har en bachelor i regnskap fra Høgskolen Stord/Haugesund og Påbygg i revisjon fra Høgskolen i Innlandet. Han har vært autorisert regnskapsfører siden 2017, og har jobbet som oppdragsansvarlig i Amanda Regnskap.