Publikasjoner

Kunngjøringer

Vibrand Bærekraft

Vibrand Bærekraft er et aksjefond for en grønnere fremtid. Med samfunnets økende interesse for miljø, klimaendringer og bærekraft, er vårt fond designet for å investere i selskaper som aktivt tilpasser seg EUs taksonomi og en lavutslippsfremtid, og på den måten bidra til det grønne skiftet.

Les Mer

Vibrand Absolutt

Vibrand Absolutt er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer. Fondet har historisk sett mindre risiko enn et rent aksjefond og kan derfor passe bedre for mellom- og langsiktig sparing.

Les Mer

Vibrand Kreditt

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et norsk rentefond. Fondet kjøper obligasjoner i selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs som vi mener gir lav risikojustert avkastning. Et rentefond passer for deg som ønsker lavere risiko og/eller en mer kortsiktig sparehorisont samtidig som du ønsker høyere avkastning enn ved å ha pengene i banken.

Les Mer

Vibrand Norden

Vibrand Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som har sitt geografiske fokusområde i Norden. Som aktivt forvaltet aksjefond så kan fondet posisjonere seg dynamisk innenfor de sektorene våre forvaltere til enhver tid tror vil levere best resultater i tiden fremover. Fondet passer best for deg som skal spare over lengre tid. Ved å spare over lengre tid vil en redusere risikoen for negativ påvirkning som følge av markedssvingninger. Derfor er Vibrand Norden det fondet som har høyest potensiale for meravkastning over tid blant våre fond.

Les Mer