Vibrand Absolutt

Kombinasjonsfond

Risikoprofil

Investeringshorisont

3-5 år

Bærekraft

Artikkel 6

Hittil i år

+6,45%

Referanseindeks

+0,51%

Beskrivelse

Vibrand Absolutt er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer er dynamisk og justeres av forvalterne basert på des markedssyn.

Kombinasjonsfondet er for deg som ønsker å investere over en tidsperiode på 2-3 år eller mer uten å være 100% eksponert for markedsrisikoen til aksjemarkedet. Fondet har historisk sett mindre risiko enn et rent aksjefond og kan derfor passe bedre for mellom- og langsiktig sparing.
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvalter

Forvaltet fondet siden 1. juli, 2010

Forvaltet fondet siden 1. november, 2021

Historisk avkastning

Tabell

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Generell informasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.

ISIN

NO0010243306

Fondets startdato

31/12/2002

Referanseindeks

OSEFX

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.