Kombinasjonsfond

  • Aktivt forvaltet kombinasjonsfond
  • Investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd

Risikoprofil

6/7

Investeringshorisont

anbefalt 3-5 år+

Oversikt

Vibrand

Absolutt

Finn ut om Vibrand  er det rette for deg

Aktiva

Om fondet

Vibrand Absolutt er et verdipapirfond som investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd
Fondet er i likhet med markedet dynamisk, med målsetning om skape god avkastning over tid
Fondet investerer i aksjer hvor underliggende selskap er lavt priset i forhold til bl.a. utbyttekapasitet, fri kontantstrøm og fremtidig inntjening
Fondet investerer i obligasjoner der underliggende selskap har solid balanse og gode materielle driftsmidler
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvaltere

Trykk på en av våre dyktige forvaltere for å finne ut mer om dem

Forvalter siden 1. juli, 2010

Forvalter siden 1. november, 2021

Forvalter siden 1. november, 2021

Historisk avkastning

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Dokumentasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på oss og fondet og som du kan laste ned

ISIN

NO0010243306

Fondets startdato

31/12/2002

Referanseindeks

OSEFX

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.