Vibrand Bærekraft

Nordisk Aksjefond

Risikoprofil

Investeringshorisont

over 5 år

Bærekraft

Artikkel 8

Hittil i år

+5,94%

Referanseindeks

Ingen

Beskrivelse

Vi lanserer et nytt aksjefond for fremtiden. Med økende fokus på miljø, klimaendringer og bærekraft fra offentligheten og statlige organer, etablerer Vibrand et fond som søker å kapitalisere på det grønne skifte gjennom investeringer i selskaper som tilpasser seg EUs taksonomi, og en fremtid med lavere utslipp.

Vibrand Bærekraft sin målsetning er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning ved investeringer i selskaper med krav om en klar bærekraftstrategi hvor en av målsettingene er å redusere CO2-utslipp for å nå FNs 2 grader mål.

 

Om fondet

Vibrand Bærekraft er et nordisk aksjefond. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert med fokus på bærekraft. Fondet søker etablerte selskaper som gjennom sin markedsposisjon og tilpasningsevne vil kapitaliserer på det grønne skifte, øke markedsandelen og forbedre deres konkurranseevne på pris. Vibrand Bærekraft vil handle aksjer ut fra egne definerte kursmål basert på selskapsanalyser og bedriftsbesøk.

Investeringsstrategien bygger på 4 sentrale prinsipper:

  1. Fondet vil kun investere i selskaper som har en klar ESG-strategi med detaljert fremgangsplan og målsetting.
  2. Fondet vil kun investere i selskaper som enten er CO2-nøytrale, bidrar til å fange mer CO2 enn de bruker, eller de selskapene som søker å redusere sitt CO2 utslipp for å nå FNs 2°C-mål.
  3. Fondet vil utelukke alle selskaper som ikke innfrir kravene i punkt 1 og 2, samt fondets egendefinerte eksklusjonsliste (punkt 4.C. i fondets prospekt)

 

Fondet vil investere i selskaper som vil øke lønnsomheten ved å ta nytte av en mer bærekraftig selskapsmodell og strategi. Enten om dette er å tilby nye produkter / tjenester, forbedre eksisterende produkter / tjenester, eller de som allerede har attraktive eksisterende produkter / tjenester.

Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvalter

Forvaltet fondet siden 1. desember, 2022

Forvaltet fondet siden 1. desember, 2022

Historisk avkastning

Tabell

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Generell informasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.

ISIN

NO0012753617

Fondets startdato

01/12/2022

Referanseindeks

N/A

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.