Rentefond

  • Lave renter gir lav avkastning
  • Rentefondets mål er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar

Risikoprofil

3/7

Investeringshorisont

2-5 år

Oversikt

Vibrand

Kreditt

Finn ut om Vibrand  er det rette for deg

Aktiva

Om fondet

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et rentefond.
Investeringsmålet er å gi høyest mulig avkastning for den risikoen fondet tar. Fondet investerer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer og bankinnskudd.
Fondet skal kun være investert i norske rentebærende papirer utstedt av selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs.
Fondet søker å investere i kredittpapirer som vurderes som gunstig priset i forhold til den underliggende kredittrisikoen.
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvaltere

Trykk på en av våre dyktige forvaltere for å finne ut mer om dem

Forvalter siden 1. januar, 2018

Forvalter siden 1. november, 2021

Forvalter siden 1. november, 2021

Historisk avkastning

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Dokumentasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på oss og fondet og som du kan laste ned

ISIN

NO0010815913

Fondets startdato

01/01/2018

Referanseindeks

Ingen

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.