logo-vibrand-baerekraft-ver-rgb

Vibrand Bærekraft

Nordisk Aksjefond

Risikoprofil

Investeringshorisont

over 5 år

Bærekraft

Artikkel 8

Hittil i år

+5,68%

Referanseindeks

Ingen

Beskrivelse

Vibrand Bærekraft er et aksjefond for en grønnere fremtid. Med samfunnets økende interesse for miljø, klimaendringer og bærekraft, er vårt fond designet for å investere i selskaper som aktivt tilpasser seg EUs taksonomi og en lavutslippsfremtid, og på den måten bidra til det grønne skiftet. Målet for Vibrand Bærekraft er å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning ved å investere i selskaper med en klar bærekraftstrategi, hvor ett av målene er å redusere CO2-utslipp for å nå FNs 2°C-mål. Vibrand Bærekraft er et nordisk aksjefond. Fondets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert med fokus på bærekraft. Fondet søker etablerte selskaper som gjennom sin markedsposisjon og tilpasningsevne vil kapitalisere på det grønne skifte, øke markedsandelen og forbedre deres konkurranseevne på pris.
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvalter

Fondets forvalter siden 2022-12-01

Fondets forvalter siden 2022-12-01

Historisk avkastning

Tabell

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Årlig kostnad (forvaltningsavgift)

2,00%

Tegningsgebyr

0,00%

Innløsningsgebyr

0,00%

Generell informasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.

ISIN

NO0012753617

Fondets startdato

2022-12-01

Referanseindeks

Ingen

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.