logo-vibrand-absolutt-ver-rgb

Vibrand Absolutt

Kombinasjonsfond

Risikoprofil

Investeringshorisont

3-5 år

Bærekraft

Artikkel 6

Hittil i år

+8,42%

Referanseindeks

OSEFX

Beskrivelse

Vibrand Absolutt er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer er dynamisk og justeres av forvalterne basert på des markedssyn. Kombinasjonsfondet er for deg som ønsker å investere over en tidsperiode på 2-3 år eller mer uten å være 100% eksponert for markedsrisikoen til aksjemarkedet. Fondet har historisk sett mindre risiko enn et rent aksjefond og kan derfor passe bedre for mellom- og langsiktig sparing.
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvalter

Fondets forvalter siden 2010-07-01

Fondets forvalter siden 2021-11-01

Historisk avkastning

Tabell

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Forvaltningsavgift

1,50%

Tegningsgebyr

0,00%

Innløsningsgebyr

0,00%

Generell informasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.

ISIN

NO0010243306

Fondets startdato

2002-12-31

Referanseindeks

OSEFX

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.