Månedsrapporter

Hver måned publiserer vi vår månedsrapport hvor vi går gjennom hva som har foregått i markedet, hva vi tror videre for markedet samt hvordan porteføljene våres og markedssynet har utviklet seg.

Mars 2024

Det har vært en sterk måned for aksjemarkedet globalt sett, drevet av positive nøkkeltall fra spesielt Kina og USA. Forventninger om lavere inflasjon har også preget markedet denne måneden. I månedens rapport skriver vi om vårt markedssyn og hva vi tror fremover.Vi kommer til å øke posisjonen innenfor defensive selskaper som i mindre grad har dratt nytte av børsoppgangen til

Les hele rapporten

Februar 2024

2024 kan bli et sterkt år for aksjemarkedene. I månedens rapport skriver vi om vårt markedssyn og hva vi tror fremover. Vi trekker også frem ulike sektorer vi syns er attraktive og selskaper innenfor disse. Sektorer vi ser nærmere på er olje, bank/finans og fornybart.

Les hele rapporten

Januar 2024

Det har vært en blandet start på året med store regionale forskjeller i de ulike markedene. Det samme har det vært innen de nordiske markedene hvor Oslo Børs har hatt en negativ avkastning mens det danske aksjemarkedet har hatt en oppgang på 6,7%, ledet an av legemiddelselskapet Novo Nordisk. Januar endte i pluss for alle Vibrand fondene.

Les hele rapporten
November

November 2023

Vi opprettholder vårt tidligere markedssyn, med overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner. Mye tyder nå på at vi har nådd en rentetopp i både USA & Europa og markedet har startet å prise inn flere kutt i styringsrenten i løpet av 2024. Etter en veldig sterk måned for aksjemarkedet med stor oppgang i teknologi- og vekstselskaper tror vi derimot at fokuset

Les hele rapporten
Oktober

Oktober 2023

Vi opprettholder vårt tidligere markedssyn, med overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner. Fokuset vårt fremover ligger på defensive aksjer, fastrenteobligasjoner og muligheter i sektorer som telekom, eiendom og fornybar energi. Videre anser vi det som sannsynlig at vi har nådd en rentetopp, spesielt i Europa, men risikoen ligger fortsatt i den sterke amerikanske økonomien som kan føre til importert inflasjon i

Les hele rapporten
September

September 2023

Vi opprettholder en overvekt mot aksjer og høyrenteobligasjoner, da vi forblir positive til aksjer på medium og lang sikt. Vi har i perioden økt eksponeringen vår mot defensive selskaper som tilbyr en attraktiv direkteavkastning i kombinasjon med fine inngangsnivåer. Den viktigste driveren for aksjemarkedet fremover forblir en videre nedgang i kjerneinflasjonen.

Les hele rapporten
August

August 2023

Vi opprettholder vår overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner, selv om vi har økt kontantbeholdningen nylig, og vi forblir optimistiske om aksjer på mellomlang og lang sikt. Vi mener at en viktig driver for høyere aksjeverdier vil være et fortsatt fall i inflasjonen

Les hele rapporten
Juli

Juli 2023

Flere selskaper har rapportert lavere vekst og lavere marginforbedringer. Selv om råvareinflasjonen fortsatt legger en demper på bruttofortjenesten (målt mot historiske nivåer), ser vi en bedring fra de ekstremt deprimerte marginene i 2022 for flere sektorer.

Les hele rapporten
Juni

Juni 2023

Analyser indikerer en fremtidig nedgang i amerikansk inflasjon, drevet av baseeffekter og fallende serviceinflasjon. Boligmarkedet er fortsatt sterkt, men antas å dempe seg, noe som påvirker både headline- og kjerneinflasjon. Gitt disse faktorene, samt forventet stabilisering av arbeidsmarkedet, så kan dette redusere noe av usikkerheten i aksjemarkedet.

Les hele rapporten
Mai

Mai 2023

Vi ser en stor mulighet i norske aksjer som nå omsettes til en betydelig rabatt sammenlignet med nordiske, europeiske og amerikanske markeder. Vi tror også at den norske kronen vil styrke seg inn mot slutten av året, og dette vil tiltrekke internasjonale investorer. Sektorene vi ser som mest lovende er bank/finans, reiseliv, matproduksjon, og norske oljeprodusenter, i tillegg til enkelte

Les hele rapporten
April

April 2023

Det har vært en turbulent måned for aksjemarkedet, preget av kvartalsrapporter, inflasjonstall, arbeidstall og bankkrisen i USA. De mest fremtredende risikofaktorene for markedet er fortsatt krigen i Ukraina, inflasjon, Kinas gjenåpning og geopolitisk spenning mellom USA & Kina. Turbulensen i aksjemarkedet skyldes som nevnt blant annet ferske kvartalsrapporter som viser lavere inntjening enn forventet for mange selskaper. Dette har ført

Les hele rapporten
Mars

Mars 2023

Mars 2023 har vært en turbulent måned i markedene med nøkkeltall, høy volatilitet og en amerikansk bankkrise. Markedsdrivere fremover inkluderer inflasjon, Kinas gjenåpning, geopolitisk spenning mellom USA og Kina, krigen i Ukraina og den amerikanske bankkrisen. Rapporter indikerer fortsatt et sterkt arbeidsmarked og lønnsvekst i USA, men svakere detaljhandel og inflasjon. Bankkrisen skyldes dårlig risikovurdering og regulering, og påvirker amerikanske

Les hele rapporten
Februar

Februar 2023

Markedene i februar var preget av kvartalsrapporter, nøkkeltall og høy volatilitet. Risikofaktorer inkluderte inflasjon, Kinas gjenåpning, krigen i Ukraina og geopolitisk spenning mellom USA og Kina. Sterke amerikanske arbeidstall og overraskende vekst i detaljhandelen førte til økt frykt for rentehevinger, noe som påvirket markedene negativt. Imidlertid viste resultatene fra 4. kvartal generell styrke, spesielt i banksektoren, som opplevde forbedrede rentemarginer

Les hele rapporten
Januar

Januar 2023

2023 startet sterkt i aksjemarkedet, drevet av både inflasjonsfall og endringer i Kinas COVID-politikk. FED forventes videre å trappe ned rentehevingene, noe som øker optimismen. Bank og finans er vinnerne, mens IT-sektoren sliter. Markedssynet vårt er fortsatt overvekt aksjer og høyrenteobligasjoner, men aksjeandelen er blitt noe redusert pga. bekymringer om fremtidig inntjening og høye rentenivåer. Porteføljene justeres mer defensivt med

Les hele rapporten
November

November 2022

November har vært en volatil måned med blandede signaler fra ulike deler av verden. På tross av dette har de positive nyhetene overveid de negative som har bidratt til en generell oppgang i markedene. Oslo Børs fikk en oppgang på 3,85% mens S&P 500 la på seg 5,38%. Vibrand Absolutt endte opp 3,72% mens Vibrand Norden la på seg 5,02%.

Les hele rapporten

Mars 2024

Det har vært en sterk måned for aksjemarkedet globalt sett, drevet av positive nøkkeltall fra spesielt Kina og USA. Forventninger om lavere inflasjon har også preget markedet denne måneden. I månedens rapport skriver vi om vårt markedssyn og hva vi tror fremover.Vi kommer til å øke posisjonen innenfor defensive selskaper som i mindre grad har dratt nytte av børsoppgangen til

Les hele rapporten

Februar 2024

2024 kan bli et sterkt år for aksjemarkedene. I månedens rapport skriver vi om vårt markedssyn og hva vi tror fremover. Vi trekker også frem ulike sektorer vi syns er attraktive og selskaper innenfor disse. Sektorer vi ser nærmere på er olje, bank/finans og fornybart.

Les hele rapporten

Januar 2024

Det har vært en blandet start på året med store regionale forskjeller i de ulike markedene. Det samme har det vært innen de nordiske markedene hvor Oslo Børs har hatt en negativ avkastning mens det danske aksjemarkedet har hatt en oppgang på 6,7%, ledet an av legemiddelselskapet Novo Nordisk. Januar endte i pluss for alle Vibrand fondene.

Les hele rapporten
November

November 2023

Vi opprettholder vårt tidligere markedssyn, med overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner. Mye tyder nå på at vi har nådd en rentetopp i både USA & Europa og markedet har startet å prise inn flere kutt i styringsrenten i løpet av 2024. Etter en veldig sterk måned for aksjemarkedet med stor oppgang i teknologi- og vekstselskaper tror vi derimot at fokuset

Les hele rapporten
Oktober

Oktober 2023

Vi opprettholder vårt tidligere markedssyn, med overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner. Fokuset vårt fremover ligger på defensive aksjer, fastrenteobligasjoner og muligheter i sektorer som telekom, eiendom og fornybar energi. Videre anser vi det som sannsynlig at vi har nådd en rentetopp, spesielt i Europa, men risikoen ligger fortsatt i den sterke amerikanske økonomien som kan føre til importert inflasjon i

Les hele rapporten
September

September 2023

Vi opprettholder en overvekt mot aksjer og høyrenteobligasjoner, da vi forblir positive til aksjer på medium og lang sikt. Vi har i perioden økt eksponeringen vår mot defensive selskaper som tilbyr en attraktiv direkteavkastning i kombinasjon med fine inngangsnivåer. Den viktigste driveren for aksjemarkedet fremover forblir en videre nedgang i kjerneinflasjonen.

Les hele rapporten
August

August 2023

Vi opprettholder vår overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner, selv om vi har økt kontantbeholdningen nylig, og vi forblir optimistiske om aksjer på mellomlang og lang sikt. Vi mener at en viktig driver for høyere aksjeverdier vil være et fortsatt fall i inflasjonen

Les hele rapporten
Juli

Juli 2023

Flere selskaper har rapportert lavere vekst og lavere marginforbedringer. Selv om råvareinflasjonen fortsatt legger en demper på bruttofortjenesten (målt mot historiske nivåer), ser vi en bedring fra de ekstremt deprimerte marginene i 2022 for flere sektorer.

Les hele rapporten
Juni

Juni 2023

Analyser indikerer en fremtidig nedgang i amerikansk inflasjon, drevet av baseeffekter og fallende serviceinflasjon. Boligmarkedet er fortsatt sterkt, men antas å dempe seg, noe som påvirker både headline- og kjerneinflasjon. Gitt disse faktorene, samt forventet stabilisering av arbeidsmarkedet, så kan dette redusere noe av usikkerheten i aksjemarkedet.

Les hele rapporten
Mai

Mai 2023

Vi ser en stor mulighet i norske aksjer som nå omsettes til en betydelig rabatt sammenlignet med nordiske, europeiske og amerikanske markeder. Vi tror også at den norske kronen vil styrke seg inn mot slutten av året, og dette vil tiltrekke internasjonale investorer. Sektorene vi ser som mest lovende er bank/finans, reiseliv, matproduksjon, og norske oljeprodusenter, i tillegg til enkelte

Les hele rapporten
April

April 2023

Det har vært en turbulent måned for aksjemarkedet, preget av kvartalsrapporter, inflasjonstall, arbeidstall og bankkrisen i USA. De mest fremtredende risikofaktorene for markedet er fortsatt krigen i Ukraina, inflasjon, Kinas gjenåpning og geopolitisk spenning mellom USA & Kina. Turbulensen i aksjemarkedet skyldes som nevnt blant annet ferske kvartalsrapporter som viser lavere inntjening enn forventet for mange selskaper. Dette har ført

Les hele rapporten
Mars

Mars 2023

Mars 2023 har vært en turbulent måned i markedene med nøkkeltall, høy volatilitet og en amerikansk bankkrise. Markedsdrivere fremover inkluderer inflasjon, Kinas gjenåpning, geopolitisk spenning mellom USA og Kina, krigen i Ukraina og den amerikanske bankkrisen. Rapporter indikerer fortsatt et sterkt arbeidsmarked og lønnsvekst i USA, men svakere detaljhandel og inflasjon. Bankkrisen skyldes dårlig risikovurdering og regulering, og påvirker amerikanske

Les hele rapporten
Februar

Februar 2023

Markedene i februar var preget av kvartalsrapporter, nøkkeltall og høy volatilitet. Risikofaktorer inkluderte inflasjon, Kinas gjenåpning, krigen i Ukraina og geopolitisk spenning mellom USA og Kina. Sterke amerikanske arbeidstall og overraskende vekst i detaljhandelen førte til økt frykt for rentehevinger, noe som påvirket markedene negativt. Imidlertid viste resultatene fra 4. kvartal generell styrke, spesielt i banksektoren, som opplevde forbedrede rentemarginer

Les hele rapporten
Januar

Januar 2023

2023 startet sterkt i aksjemarkedet, drevet av både inflasjonsfall og endringer i Kinas COVID-politikk. FED forventes videre å trappe ned rentehevingene, noe som øker optimismen. Bank og finans er vinnerne, mens IT-sektoren sliter. Markedssynet vårt er fortsatt overvekt aksjer og høyrenteobligasjoner, men aksjeandelen er blitt noe redusert pga. bekymringer om fremtidig inntjening og høye rentenivåer. Porteføljene justeres mer defensivt med

Les hele rapporten
November

November 2022

November har vært en volatil måned med blandede signaler fra ulike deler av verden. På tross av dette har de positive nyhetene overveid de negative som har bidratt til en generell oppgang i markedene. Oslo Børs fikk en oppgang på 3,85% mens S&P 500 la på seg 5,38%. Vibrand Absolutt endte opp 3,72% mens Vibrand Norden la på seg 5,02%.

Les hele rapporten

Ønsker du å motta våre månedlige markeds- og fondsrapporter?

Påmelding Nyhetsbrev