logo-vibrand-norden-ver-rgb

Vibrand Norden

Nordisk Aksjefond

Risikoprofil

Investeringshorisont

over 5 år

Bærekraft

Artikkel 6

Hittil i år

+14,31%

Referanseindeks

50% VINX og 50% OSEFX

Beskrivelse

Vibrand Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som har sitt geografiske fokusområde i Norden. Som aktivt forvaltet aksjefond så kan fondet posisjonere seg dynamisk innenfor de sektorene våre forvaltere til enhver tid tror vil levere best resultater i tiden fremover. Fondet passer best for deg som skal spare over lengre tid. Ved å spare over lengre tid vil en redusere risikoen for negativ påvirkning som følge av markedssvingninger. Derfor er Vibrand Norden det fondet som har høyest potensiale for meravkastning over tid blant våre fond.
Vennligst se nøkkelinformasjon og prospekt for mer informasjon

Forvalter

Fondets forvalter siden 2017-10-10

Fondets forvalter siden 2021-11-01

Historisk avkastning

Tabell

Kostnader

Nedenfor finner du alle kostnader for fondet

Årlig kostnad (forvaltningsavgift)

2,0%

Tegningsgebyr

0,00%

Innløsningsgebyr

0,00%

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Generell informasjon

Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.

ISIN

NO0010241508

Fondets startdato

2017-10-10

Referanseindeks

50% VINX og 50% OSEFX

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.