Fremtiden din skaper du nå

Uansett hva du ser frem til, kan vi hjelpe deg å gjøre det virkelig

Nærhet til kunde

Som kunde får du alltid snakke med din personlige fondsforvalter når du trenger det, og vi legger vekt på personlig oppfølging.

Kunden i fokus

Dine investeringer er personlige, og vi tar hensyn til dine ønsker og behov når vi gjør våre vurderinger. Målet er alltid å minimere risiko og maksimere avkastning av dine midler.

Forvaltningsstrategi

Vi baserer vår forvaltningsstrategi og investeringer på omfattende analysearbeid. Vi vektlegger tungt verdiselskaper og er opptatte av at selskapene er lønnsomme.

Våre fond

Vibrand Kreditt

Et rentefond er for deg som ønsker lavere risiko og med en høyere forventet avkastning enn sparekonto.

2021

+5,39%

Hittil i år

+0,54%

Oppdatert 27.09.2022

Vibrand Absolutt

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i både aksjer og rentebærende papirer.

2021

+26,59%

Hittil i år

-5,28%

Oppdatert 27.09.2022

Vibrand Norden

Vibrand Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som kun investerer i nordisk børsnoterte selskaper.

2021

+25,39%

Hittil i år

-6,41%

Oppdatert 27.09.2022

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vil du motta Vibrands fonds- og markedsoppdateringer?

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Fond- og markedsoppdateringer

Ønsker du å motta Vibrand Fondenes månedlige fond og markedsoppdateringer?