Vårt mål er å gi deg høyere avkastning

Vi har flere fond som kanskje kan hjelpe deg med å øke din avkastning og vi tilbyr tre aktivt forvaltede fond som vi tror dekker de flestes ønske til risiko og avkastning

Mer informasjon på fondene finner du lenger nede på siden eller ved å trykke på lenkene under

Foto: Vedal AS

Rentefond

Vibrand

Kreditt

Rentefondet Vibrand Kreditt er et fond som har lavere risiko, og passer for deg som ønsker høyere rente på dine sparepenger.

Et rentefond låner bort penger til større bedrifter, stat og kommune og mottar rente for disse lånte pengene. 

Rentefondet har levert avkastning de siste 3 årene på 5,0% eller mer. Fondet passer best for dem som har en tidshorisont på 1-3 år og ønsker høyere avkastning på sine sparepenger enn det en får på en sparekonto.

Avkastning per år (%)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap.

Kombinasjonsfond

Vibrand

Absolutt

Vibrand Absolutt er et kombinasjonsfond. Dette betyr at fondet investerer i aksjer, rentebærende papirer og bankinnskudd. Vektingen i de ulike sektorene er avhengig av forvalternes syn på markedet og dets utsikter og risiko.

Kombinasjonsfond passer normalt sett for dem som ønsker høyere avkastning, men mindre risiko enn et vanlig aksjefond med . Fondet vil ha lavere avkastning enn vanlige aksjefond, men også lavere risiko ved fall i aksjemarkedet.

Avkastning per år (%)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap.

Nordisk aksjefond

Vibrand

Norden

Vibrand Absolutt er et nordisk aksjefond. Dette betyr at fondet investerer i aksjer og bankinnskudd. 

Fondet er aktivt forvaltet og dets investeringer skal være i verdipapirer som er børsnotert eller planlagt børsnotert innen EØS-avtalens område.

Aksjefond passer best for dem ønsker høy avkastning, har en tidshorisont på 3-5 år+ og tåler at sparepengene kan svinge i verdi.

Avkastning per år (%)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig
avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet
avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet,
fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning
og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge
av kurstap.

Bli kunde

For å bli kunde kan du enkelt klikke på knappen under for å komme til tegningsportalen

Velg avtaletype

Velg om du ønsker å sette inn en engangssum eller om du ønsker å opprette en månedlig spareavtale

Kundeskjema

Etter du har valgt hvilke fondsandeler du ønsker å kjøpe så fyller du ut kundeskjemaet du får opp etter

Lurer du
på noe?

Vi hjelper deg! Ønsker du å bli kontaktet på epost eller telefon? Vi kan også hjelpe deg på våre kontorer i Oslo og Haugesund

Noe du lurer på?
La oss hjelpe deg!

Velg om du ønsker å bli kontaktet via epost eller telefon så hører du snart fra oss.

Ønsker du å bli ringt?

Fyll ut skjemaet under så hører du fra oss