Vårt mål er å gi deg høyere avkastning

Vi har flere fond som kanskje kan hjelpe deg med å øke din avkastning og vi tilbyr tre aktivt forvaltede fond som vi tror dekker de flestes ønske til risiko og avkastning

Vibrand Kreditt

Rentefond

Verdipapirfondet Vibrand Kreditt er et norsk rentefond. Fondet kjøper obligasjoner i selskaper med norsk hovedkontor eller hvis verdipapirer er notert på Oslo Børs som vi mener gir lav risikojustert avkastning.
 
Et rentefond passer for deg som ønsker lavere risiko og/eller en mer kortsiktig sparehorisont samtidig som du ønsker høyere avkastning enn ved å ha pengene i banken.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vibrand Absolutt

Kombinasjonsfond

Vibrand Absolutt er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer er dynamisk og justeres av forvalterne basert på des markedssyn.
 
Kombinasjonsfondet er for deg som ønsker å investere over en tidsperiode på 2-3 år eller mer uten å være 100% eksponert for markedsrisikoen til aksjemarkedet. Fondet har historisk sett mindre risiko enn et rent aksjefond og kan derfor passe bedre for mellom- og langsiktig sparing.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Vibrand Norden

Nordisk Aksjefond

Vibrand Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som har sitt geografiske fokusområde i Norden. Som aktivt forvaltet aksjefond så kan fondet posisjonere seg dynamisk innenfor de sektorene våre forvaltere til enhver tid tror vil levere best resultater i tiden fremover.
 
Fondet passer best for deg som skal spare over lengre tid. Ved å spare over lengre tid vil en redusere risikoen for negativ påvirkning som følge av markedssvingninger. Derfor er Vibrand Norden det fondet som har høyest potensiale for meravkastning over tid blant våre fond.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg! Ønsker du å bli kontaktet på epost eller telefon? Vi kan også hjelpe deg på våre kontorer på Fornebu (Oslo) og Haugesund

La oss ta en prat om din sparing!

Fyll ut skjemaet under så hører du fra oss

Send oss en henvendelse

Hvis du lurer på noe eller trenger hjelp med noe. Send oss en henvendelse eller ring oss om noe haster