Aksjemarkedet

Er oppturen for globale fond over?

Runar Jacobsen

Forvalter

Publisert 26. mai 2023

Innholdet i artikkelen er markedsføring

Er du plassert i globale fond, kan det nå være på tide å vurdere alternativer. De siste 12 månedene har det vært veldig gunstig å være plassert i globale fond, hovedsakelig på grunn av en svekket krone som har økt verdien av utenlandske investeringer for norske investorer. Men hvis kronen styrker seg, vil dette kunne redusere avkastningen fra globale fond når de konverteres tilbake til kroner. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere investeringer som er mindre eksponert mot valutasvingninger, som norske eller nordiske fond.

Kilde: Infront 26.05.2023

En forskjell på hele 28% har oppstått de siste to årene mellom valutasikrede og usikrede globale indeksfond

Uavhengig av hvilke utenlandske fond en har vært plassert i; så har kronesvekkelsen bidratt til en ytterligere avkastning på 28,22%. Hvis en for eksempel ser på globale indeksfond så har blant annet MSCI World Index gått fra en avkastning på -0,53% til +27,69% de siste to årene, kun på grunn av den norske kronens svekkelse.

Norske investorer som har vært plassert i globale fond har derfor kunnet hente høy avkastning enda de globale indeksene har falt.

Vil det fortsette?

Det er godt mulig at kronen kan svekke seg videre. Imidlertid om en skal tro de norske valutastrategene, så forventer samtlige en sterkere krone på sikt.

Importveid valutakursindeks I-44

Kilder: Refinitiv Datastream og Norges Bank

Norges Bank forventet i løpet av de siste månedene at kronen skulle styrke seg igjen. Når kronen likevel har svekket seg, blir Norges Bank trolig nødt til å motvirke kronesvekkelsen ved å ta i bruk sin verktøykasse for å styrke kronen og redusere den importerte inflasjonen vi nå opplever.

Hva betyr dette for meg som har investert i globale fond?

Hvis kronen styrker seg, så vil verdien av utenlandske aksjer falle i forhold til den norske kronen. Dette kan potensielt ha en negativ påvirkning på porteføljen din dersom du har investert i utenlandske verdipapirer.

Hvilke norske alternativer har jeg?

I likhet med de fleste norske valutastrategene så forventer vi at kronen vil styrke seg på sikt. Som en konsekvens av dette så har vi vektet oss ned i utenlandske papirer i våre nordiske fond, og har nå hovedvekt i norske papirer. På grunn av dette så tror vi at våre fond, Vibrand Norden og  Vibrand Absolutt er svært attraktive investeringsalternativer.

Vi i Vibrand har et veldig aktivt forhold til valuta- og sektorrotasjon når vi forvalter våre fond, og utfører jevnlige reallokeringer mot de markedene vi vurderer som mest attraktive.

Dette er kanskje grunnen til at vårt kombinasjonsfond, Vibrand Absolutt, har den klart høyeste meravkastningen blant alle norske kombinasjonsfond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Interessert i å ta en prat?

La oss ta en uforpliktende prat om din sparing!

Ved å huke av boksen så samtykker du til at vi lagrer ditt navn og telefonnummer og ringer deg. Hvis du ikke ønsker å bli ringt, eller ønsker informasjonen din slettet så kan du sende oss en epost til post@vibrandkapital.no eller gi oss beskjed via telefon. Dette kan du lese mer om i vår Personvernerklæring

Waterfall Bakgrunnsbilde

Vibrand blir klimanøytral!

Norge er i starten på det grønne skiftet, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi oss mål om å bli klimanøytrale. Vi ønsker å redusere utslippet vårt og velge mer miljøvennlig. I tillegg ønsker vi å bidra med klimakompenserende tiltak ved skogplanting gjennom Trefadder.

Yara Herøya i Porsgrunn ammoniakkanlegg

Finansavisen: Venter børsoppgang

Carsten Winger tror de nordiske børsindeksene vil være høyere ved utgangen av året. Han liker særlig matvareaksjer, finansselskaper og reiselivssektoren.

Vil du motta Vibrands fonds- og markedsoppdateringer?

Påmelding Nyhetsbrev